Airless (Högtrycksmålning)

Vårt sortiment från Airless. I denna metod sker sprutning med hjälp av högtryckspump och trycket genom färgmunstycket är 90–360 bar. Utrustningen har hög kapacitet och ger en grövre ytfinish. Fördelarna är att man kan använda färger med hög viskositet och appliceringen kan göras i tjockare skikt jämför med lågtryckssprutning. Metoden är mest lämpad för större, planare ytor där man inte har högsta krav på ytfinish
Meny
Viewed

Senast visade

Close

Quickview

Close

Kategorier